Previous |  Up |  Next

Article

References:
[IJ Bajáková P.: Reper sítě na ploše v trojrozměrném afinním prostoru. Čas. pro pěst. mat. 1975, svazek 100, 384-390. MR 0400075
[2] Kolár I.: Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném projektivním prostoru. Rozpravy Čes. ak. věd 1967, ročník 77, sešit 5, Praha. MR 0223993
[3] Marková L.: Reper sítě na ploše. Čas. pro pěst. mat. 1973, svazek 98, 369-374. MR 0338943
[4] Щербаков P. H: Kypc аффинной и проективной дифференциальной геометрии. Tomcк 1960.
Partner of
EuDML logo