Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. de Vries: Über gewisse ebene Konfigurationen. Acta matematica 12, 1889, 67.
[2] J. Metelka: O jistých konfiguracích $(12_4, 16_3)$ v rovině. Věstník Královské české společnosti nauk, 1944, XXI, 1-8. MR 0015239
[3] J. Metelka: O rovinných konfiguracích $(12_4, 16_3)$. Časopis pro pěstování matematiky 80, 1955, 133 a násl. MR 0074838
[4] V. Metelka: Rovinné konfigurace $(12_4, 16_3)$ s $D$-body. Časopis pro pěstování matematiky 82, 1957, 385 a násl. MR 0095436
[5] V. Metelka: Über ebene Konfigurationen $(12_4, 16_3)$, die mit einer irreduziblen Kurve dritter Ordnung inzidieren. Časopis pro pěstování matematiky, 91, 1966, 261 a násl. MR 0203576
Partner of
EuDML logo