Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zaměnitelnost endomorfismů lineárních prostorů (Czech)
Title: Commutativity of endomorphisms of linear spaces (English)
Author: Novotný, Miroslav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 107
Issue: 2
Year: 1982
Pages: 124-138
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 15A27
idZBL: Zbl 0509.15007
idMR: MR659743
DOI: 10.21136/CPM.1982.118114
.
Date available: 2009-09-23T09:14:05Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/118114
.
Reference: [1] W. Bartol: Programy dynamiczne obliczeń.Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 1974.
Reference: [2] O. Borůvka: Základy teorie matic.Academia, Praha, 1971.
Reference: [3] J. Dieudonné: Sur la réduction canonique des couples de matrices.Bull. Soc. Math, de France 74 (1946), 130-146. MR 0022826
Reference: [4] J. Chvalina: Set transformations with centralizers formed by closed deformations of quasidiscrete topological spaces.Proceedings of the Fourth Prague Topological Symposium 1976, Part B, Soc. Czech. Math. Phys., Prague 1977. 83 - 89. MR 0500872
Reference: [5] J. Chvalina: Autonomous automata and closures with the same endomorphism monoids.Arch. Math. Brno 12 (1976), 213-224. Zbl 0437.68030, MR 0435267
Reference: [6] J. Chvalina: Characterizations of certain monounary algebras II.Arch. Math. Brno 14 (1978), 145-154. Zbl 0402.08006, MR 0512753
Reference: [7] J. Chvalina: On certain topological state spaces of X-automata.Colloquium on Topology, Budapest 1978, Coll. Math. Soc. J. Bolyai 23 (1978), 287-299. MR 0588782
Reference: [8] J. Chvalina: On centralizers of non skeletal connected set transformations.V tisku.
Reference: [9] J. Chvalina: On connected unars with regular endomorphism monoids.Arch. Math. Brno 16 (1980), v tisku. Zbl 0463.08003, MR 0594663
Reference: [10] J. Chvalina: Realizability of centralizers of set transformations by closed deformations of quasidiscrete topological spaces.Připraveno do tisku.
Reference: [11] D. Jakubíková: Systems of unary algebras with common endomorphisms.Czech. Math. J. 29 (104) (1979), 406-429. MR 0536068
Reference: [12] O. Kopeček: Homomorphisms of partial unary algebras.Czech. Math. J. 26 (101) (1976), 108-127. MR 0392759
Reference: [13] O. Kopeček: Constructions of all machine homomorphisms.Bull. Acad. Polon. Sci.; Ser. Sci. Math. Astron. Phys. 8 (1976), 655-658. MR 0431792
Reference: [14] O. Kopeček: The category of connected partial unary algebras.Czech. Math. J. 27 (102) (1977), 415-423. MR 0453612
Reference: [15] O. Kopeček: Homomorphisms of machines.Arch. Math. Brno 14 (1978), 45-50, 99-108.
Reference: [16] O. Kopeček: The categories of connected partial and complete unary algebras.Bull. Acad. Polon. Sci.; Ser. Sci. Math. 27 (1979), 337-344. MR 0557398
Reference: [17] O. Kopeček: Monomorhisms of partial unary algebras.Rukopis.
Reference: [18] O. Kopeček M. Novotný: On some invariants of unary algebras.Czech. Math. J. 24 (99) (1974), 219-246. MR 0347703
Reference: [19] A. I. Maľcev: Osnovy linejnoj algebry.Nauka, Moskva, 1975.
Reference: [20] J. Novotný J. Gerbrich V. Dvořák: Konstrukce homomorfismů autonomních automatů.SVOČ, Universita J. E. Purkyně, Brno, 1979.
Reference: [21] M. Novotný: O jednom problému z teorie zobrazení.Spisy přír. fak. Masarykovy university č. 344, 1953/2, 53-64.
Reference: [22] M. Novotný: Über Abbildungen von Mengen.Pacific J. Math. 13 (1963), 1359-1369. MR 0157143
Reference: [23] M. Novotný: On some problems concerning Pawlak's machines.Lecture Notes in Computer Science 32, Mathematical Foundations of Computer Science 1975, 4th Symposium, Mariánské Lázně, September 1-5, 1975, Ed. J. Bečvář, 88-100. Zbl 0322.68031
Reference: [24] M. Novotný: On mappings of machines.Lecture Notes in Computer Science 45, Mathematical Foundations of Computer Science 1976, 5th Symposium, Gdańsk, September 6-10, 1976, Ed. A. Mazurkiewicz, 105 - 114.
Reference: [25] Z. Pawlak: Maszyny programowane.Algorytmy 10 (1969), 7-22. MR 0255104
Reference: [26] S. Prešić: Sur l'équation fonctionelle f(x) = f[g(x)].Publ. Fac. Electrotechnique Univ. Belgrade, Ser. Math, et Phys. 64 (1961), 29-31. MR 0142939
Reference: [27] W. Stucky H. Walter: Minimal linear realizations of autonomous automata.Information and Control 16 (1970), 66-84. MR 0282758
Reference: [28] B. L. van der Waerden: Moderně Algebra II.5. vyd., Springer-Verlag, Berlin, 1967.
Reference: [29] M. W. Weaver: On the commutativity of a correspondence and a permutation.Pacific J. Math. 10 (1960), 105-111. Zbl 0094.03203, MR 0115923
Reference: [30] E. Weyr: O theorii forem bilineárných.Praha 1889.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_107-1982-2_4.pdf 1.980Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo