Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] C. Goffman C. J. Neugebauer T. Nishiura: Density topology and approximate continuity. Duke Math. J. 28 (1961), p. 497-505. MR 0137805
[2] Z. Grande: Granice ciągów funkcji approksymatywnie ciąglych. Zeszyty Naukowe Wydzialu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Matematyka Nr. 3 (1976), p. 5-9.
[3] Z. Grande: O przedłużaniu funkcji pierwszej klasy Baire'a. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Matematyka XI (1978), p. 71-74.
[4] Z. Grande: Sur le prolongement des fonctions. Acta Mathematica Acad. Sci. Hungaricae 34 (1979), p. 43-45. MR 0546717 | Zbl 0425.26004
[5] K. Kuratowski: Topologie I. Warszawa 1958.
[6] M. Laczkovich G. Petruska: Baire 1 functions, approximately continuous functions and derivatives. Acta Math. Acad. Sci. Hung. 25 (1974), p. 189-212. MR 0379766
[7] D. Preiss: Limits of approximately continuous functions. Czech. Math. J. 96 (1971), p. 371-372. MR 0286947 | Zbl 0221.26005
[8] W. Sierpiński: Sur l'ensemble des points de convergence ďune suite de fonctions continues. Fund. Math. 2 (1921), p. 41-49.
Partner of
EuDML logo