Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 93C99
References:
[1] E. Čech: Point Sets. Academia, Prague 1969. MR 0256344
[2] E. Čech: Topologické prostory. (Topological spaces.) NČSAV, Praha 1959. MR 0104205
[3] P. Hájek: Modely teorie množin s individuy. (Models of set theory with individuums.) CSc. Theses. Praha 1964.
[4] P. Vopěnka: O prvním Hilbertově problému. (About the 1st Hilbert's problem.) Pokroky matematiky, fyziky a astronomie XVI (1971), 3, 117-129. MR 0457207
[5] P. Dastych: A Class of Models of Semi-Autonomous Subsystems. Kybernetika 6 (1970), 3, 189-216. Zbl 0203.46502
[6] P. Dastych: The Representation of a Wave in a Development Matrix of a Subsystem. Kybernetika 7 (1971), 3, 201-217.
[7] J. Švec Z. Kotek, al.: Teorie automatického řízení. (Theory of automatic control.) SNTL, Praha 1969.
Partner of
EuDML logo