Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] V. Fabian: Základní statistické metody. NČSAV (Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences), Prague 1963. MR 0170406
[2] J. Janko: Statistické tabulky. NČSAV (Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences), Prague 1958. MR 0150924
[3] I. Kramosil: Statistical Estimation of Deducibility in Polyadic Algebras. Kybernetika 7 (1971), 3, 181-200. MR 0300881 | Zbl 0216.29502
[4] I. Kramosil: A Method for Statistical Testing of an at Random Sampled Formula. Kybernetika 9 (1973), 3, 162-173. MR 0343415 | Zbl 0275.02018
[5] E. L. Lehman: Testing Statistical Hypotheses. John Wiley and Sons, New York, Chapman and Hall, London 1960 (Russian translation: „Nauka", Moscow 1964). MR 0852406
[6] J. Šindelář: Některé možnosti použití metody Monte-Carlo ve statistické teorii odvoditelnosti. Institute of Information Theory and Automation, Research Rep. No. 803, 1977.
[7] A. Špaček: Statistical Estimation of Provability in Boolean Logics. In: Transactions of the Second Prague Conference on Information Theory, Prague 1959. NČSAV (Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences), Prague 1960. MR 0123477
[8] A. Wald: Statistical Decision Functions. John Wiley and Sons, New York 1950. MR 0036976 | Zbl 0040.36402
[9] A. Wald: Sequential Analysis. John Wiley and Sons, New York 1947 (Russian translation: ,,Nauka", Moscow, 1960). MR 0020764 | Zbl 0041.26303
Partner of
EuDML logo