Previous |  Up |  Next

Article

Title: Vyhlazování šumu v jisté jednoduché variantě obvodu s rozloženými parametry (Czech)
Title: The smoothing of noise in one simple variant of distributed-parameters-system (English)
Author: Kracík, Vladimír
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 3
Issue: 5
Year: 1967
Pages: (467)-482
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93C05
.
Date available: 2009-09-24T15:50:55Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124364
.
Reference: [1] А. M. Яглом: Введение в теорию стационарных случайных функций.Успехи физ. наук 7, № 5 (51), 3-16.
Reference: [2] Я. 3. Цыпкин: Теория линейных импульсных систем.Физматгиз, Москва 1963. Zbl 1145.93303
Reference: [3] V. Strejc: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem.NČSAV, Praha 1965.
Reference: [4] Z. Režný: Vyhlazování v diskrétním náhodném procesu autoregresního typu.Problémy kybernetiky, NČSAV, Praha 1965, 96-106. MR 0189901
Reference: [5] L. Prouza: On the Smoothing of a Discrete Random Autoregressive Process.Kybernetika 2 (1966), 5, 423-434.
Reference: [6] А. E. Бутковский: Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами.Наука, Москва 1965. Zbl 1099.01519
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_03-1967-5_5.pdf 2.026Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo