Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Beneš: Teorie systémů. Academia, Praha 1984.
[2] R. Bek: Logika pro kurs automatizovaných systémů. ČVUT, Praha 1976.
[3] J. Ježek: Univerzální algebra a teorie modelů. SNTL, Praha 1976. MR 0546057
[4] J. B. Novik: O modělirovanii složnych sistěm. Moskva 1972.
[5] H. Starke: Abstrakte Automaten. Akademie-Verlag, Berlin 1965.
[6] R. Bek M. Růžička: On modelling of large variable systems of higher degree by means of language systems. Kybernetika 15 (1979), 6, 408 - 428. MR 0562373
[7] M. Růžička: Some fundamental notions of large variable systems. Kybernetika 17 (1981), 5, 435-450.
Partner of
EuDML logo