Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. Kindler: On the way to mathematical theory of simulation. Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik 12 (1976), 497-504. MR 0428864
[2] E. Kindler: Mathematical theory of static systems. Kybernetika 13 (1977), 176-189. MR 0483828 | Zbl 0355.68073
[3] E. Kindler: Mathematical theory of static models. Celostátní konference o kybernetice - sborník prací. Praha, Čs. kybernetická společnost při ČSAV, 1976, 123-134.
[4] E. Kindler: Classification of simulation languages, Part I. Elektronische Informationsverarbeitung und Kybernetik 14 (1978), 519-526.
Partner of
EuDML logo