Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Uličný J.: O jednom type kritéria optimálnosti v dynamickej optimalizácii riadených sústav. Automatizace X (1967), 2, 29-33.
[2] Uličný J.: Dynamická optimalizácia sústav s minimálnou dobou riadenia. Strojnícky časopis XVIII (1967), 1, 61-74.
[3] Понтрягин Л. С.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. Москва 1965. Zbl 1099.01519
Partner of
EuDML logo