Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] W. D. Wirth: Bewegtziel - Erkennung bei Impulsradarsystemen. NTZ 1966, 5, 279-287.
[2] I. Vrana: Rozhodovací pravidla pro prvotní zpracování radiolokačního signálu. ČVUT-FEL, Praha 1973.
[3] L. Prouza: Úvod do teorie a aplikací lineárních impulsních soustav. ACADEMIA, Praha 1967.
[4] D. K. Faddӗjev a V. N. Faddějevová: Numerické metody lineární algebry. SNTL, Praha 1964.
[5] B. C. Пyгaчeв: Teopия cлyчaйныx фyнкций. ФM, Mocквa 1962.
[6] Л. C. Бapк, кoл.: Taвлицы pacпpeдeлeния Peлeя-Paйca. BЦ AH CCCP, Mocквa 1964.
Partner of
EuDML logo