Previous |  Up |  Next

Article

Title: O možnosti získania adaptivity v regulačnom obvode s nespojite premenlivou štruktúrou (Slovak)
Title: On a possibility of the obtainment of the adaptability in the automatic control circuit with the discretely variable structure (English)
Author: Jelšina, Milan
Language: Slovak
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1969
Pages: (335)-351
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93C40
.
Date available: 2009-09-24T16:04:13Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124610
.
Reference: [1] M. Jelšina: Prispôsobovanie prepínacej podmienky v regulátore s premenlivou štruktúrou zmenám parametrov sústavy.Sborník vědeckých prác VŠT Košice, 1969 (v tlači).
Reference: [2] J. Šindelář: Použití integrálních kritérií pro stanovení konstant regulačního obvodu s proměnnou strukturou.Správa ÚTIA ČSAV č. 163 (1966).
Reference: [3] C. B. Емелянов: Системы автоматического регулирования с перем ниой структурой.Наука, Москва 1967. Zbl 1103.35360
Reference: [4] A. Halousková: Aperiodická stabilita lineárnych regulačných obvodov.Automatizace 7 (1968), 197-200.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_05-1969-4_7.pdf 1.844Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo