Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. E. Bellman: Dynamic Programming. Princeton 1957. (Ruský preklad Moskva 1960.) Zbl 0995.90618
[2] R. E. Bellman S. E. Dreyfus: Applied Dynamic Programming. Princeton 1962. (Ruský preklad Moskva 1964.) MR 0140369
[3] S. M. Roberts: Dynamic Programming in Chemical Engineering and Process Control. New York 1964. (Ruský preklad Moskva 1965.)
[4] J. Uličný: Dynamická optimalizácia sústav s minimálnou dobou riadenia. Strojnícky časopis (článok v tlači).
[5] J. Uličný: Niektoré otázky dynamickej optimalizácie spojitých sústav. Kandidátská dizertačná práca, UTK-SAV, Bratislava 1965.
[6] J. Uličný: Niektoré aspekty efektívnejšieho využitia metódy dynamického programovania. Strojnícky časopis (článok v tlači).
[7] A. Ter-Manuelianc: Dynamické programování v hospodářské praxi. Ekonomicko-matematický obzor (1966), 3.
Partner of
EuDML logo