Previous |  Up |  Next

Article

Title: Linear nonstationary system with discrete-time input (English)
Author: Soukup, Václav
Language: English
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1973
Pages: (30)-41
.
Category: math
.
MSC: 93C05
MSC: 93C15
MSC: 93C55
idZBL: Zbl 0253.93019
idMR: MR0332257
.
Date available: 2009-09-24T16:30:17Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/124650
.
Reference: [1] V. Strejc at al.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem.NČSAV, Praha 1965.
Reference: [2] H. Freeman: Discrete-Time Systems.John Wiley, New York 1965. Zbl 0127.09705
Reference: [3] J. Ježek: Algoritmus pro výpočet diskrétního přenosu lineární dynamické soustavy.Kybernetika 4 (1968), 3, 246-259.
Reference: [4] L. A. Zadeh C. A. Desoer: Linear System Theory: The State Space Approach.Mc Graw Hill, New York 1963.
Reference: [5] R. E. Kalman P. L. Falb M. A. Arbib: Topics in Mathematical System Theory.Mc Graw Hill, New York 1969. MR 0255260
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_09-1973-1_3.pdf 571.8Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo