Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Chang S. L.: Synthesis of Optimum Control Systems. McGraw Hill Book Company, Inc., New York 1961.
[2] Strejc V., al.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem. NČSAV, Praha 1965.
[3] Vostrý Z.: Нумерический метод спектральной факторизации полыномов. Kybernetika 8 (1972), 4, 323-332. MR 0331740
[4] Vostrý Z.: Zero Points of Impulse Characteristic. Kybernetika 8 (1972), 1, 12-18. MR 0424345
Partner of
EuDML logo