Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] I. Plander: Matematické metódy a programovanie analógových počítačov. Vydav. SAV, Bratislava 1969.
[2] L. Gvozdjak: Analogové počítače. Lecture notes SVŠT. Bratislava 1967.
[3] W. Brunner: An iteration procedure for parametric model building and boundary value problem. Proc. WJCC 1961, pp. 517-533.
[4] G. N. Lange: Numerical methods for high-speed computers. London 1960.
[5] H. F. Meissinger: The use of parameter influence coefficients in computer analysis of dynamic systems. Proc. WJCC 1960, pp. 181-192.
[6] G. A. Bekey W. J. Karplus: Hybrid computation. John Wiley Inc., New York 1968.
[7] V. Kanich: Trojrozmerný axonometrický zápis na súradnicovom zapisovači. Automatizace XIV (1971), 2, 39-40.
Partner of
EuDML logo