Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] I. Vrana: On the optimum decision rule for the radar signal processing. Kybernetika 10 (1974), 3, 258-271. MR 0351612 | Zbl 0279.94002
[2] J. L. Laroson G. F. Uhlenbeck: Threshold Signals. McGraw-Hill, 1950.
[3] J. Marcum: A statistical Theory of Target Detection by Pulsed Radar. IRE Trans. IT-6 (1960), 145-267. MR 0112570
[4] D. K. Faddějev V. N. Faddějevová: Numerické metody lineární algebry. SNTL, Praha 1964.
[5] J. Cochlar: Problém optimalizace dvojkových číslicových detektorů radiolokačního signálu. Slaboproudý obzor 30 (1969), 9, 406-410.
[6] I. Vrana: Rozhodovací pravidla pro prvotní zpracování radiolokačního signálu. ČVUT-FEL, Praha 1973.
Partner of
EuDML logo