Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] S. Bláha V. Peterka: Syntéza číslicových regulačních obvodů podle kritéria kvadratické regulační plochy. Kybernetika 1 (1965), 2, 127-143.
[2] S. Bláha: Syntéza diskrétních regulačních obvodů s použitím modifikovaného kritéria kvadratické regulační plochy. Kandidátská disertační práce, ČSAV - ÚTIA 1965.
[3] B. Kondo S. Iwai M. Sogo: Finite Settling-Time Response in Sampled-Data Control Systems with Saturation. Automatic and Remote Control, Proceedings of the First Int. Congress of the IFAC. Moscow 1960. Vol. I, 305-310.
Partner of
EuDML logo