Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Ole-Johan Dahl, Kristen Nygaard: Class and Subclass Declarations. Materiály konference o simulačních jazycích.
[2] Evžen Kindler: COSMO (Compartmental System Modelling). Description of a programming system. Vydáno Karlovou Universitou v Praze r. 1967 pro vlastní potřebu.
[3] Václav Pinkava: Attrappenversuche am Menschen. Beiträge zur Sexualforschung 67, sešit 41.
Partner of
EuDML logo