Previous |  Up |  Next

Article

Title: Súčasná kontrola stability a kvality impulznej regulácie (Slovak)
Title: Simultaneous stability and quality check of the pulse regulation (English)
Author: Hudzovič, Peter
Language: Slovak
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1967
Pages: (175)-194
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93A30
MSC: 93B05
idZBL: Zbl 0154.10201
.
Date available: 2009-09-24T15:47:28Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125051
.
Reference: [1] J. Nekolný: Současná kontrola stability a jakosti regulace.Souhrn prací o automatisaci 1959. NČSAV, Praha 1961.
Reference: [2] Я. З. Цыпкин: Теория линейных импульсных систем.Физматгиз, Москва 1963. Zbl 1145.93303
Reference: [3] V. Strejc a kol.: Syntéza regulačních obvodů s číslicovým počítačem.NČSAV, Praha 1965.
Reference: [4] J. Růžička: Algebraická kritéria stability impulsních soustav.Strojnický časopis XIII (1962), 5, 395-403.
Reference: [5] M. von Thoma: Ein einfaches Verfahren zur Stabilitätsprüfung von linearen Abtastsystemen.Regelungstechnik 10 (1962), 7, 302-306.
Reference: [6] Э. И. Джури: О корнях полинома с действительными коэффициентами лежащих внутри единичной окружности, и о критерии устойчивости линейных дискретных систем.Конгресс ИФАК. Базель 1963. Zbl 1145.93303
Reference: [7] P. Hudzovič: Numerické metody posúdenia kvality impulznej regulácie.Kandidátská dizertačná práca. SVŠT, Bratislava 1966.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_03-1967-2_6.pdf 2.038Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo