Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka k pojmu problému a řešitelnosti (Czech)
Title: A remark on the concept of problem and solvability (English)
Author: Tichý, Pavel
Language: Czech
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1967
Pages: (105)-109
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 02.70
idZBL: Zbl 0163.00901
idMR: MR0215715
.
Date available: 2009-09-24T15:46:53Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125055
.
Reference: [1] S. C. Kleene: Introduction to Metamathematics.Van Nostrand, New York/Toronto 1952. Zbl 0047.00703, MR 0051790
Reference: [2] Pavel Materna: Operative Auffassung der Methode.Rozpravy ČSAV, Řada společenských věd, ročník 75, sešit 8, Praha 1965.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_03-1967-2_1.pdf 469.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo