Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 93C57
References:
[1] Cypkin Ja. Z.: Teorija impulsnych sistem. Fizmatgiz, Moskva 1958.
[2] Cypkin Ja. Z.: Teorija linejnych impulsnych sistem. Fizmatgiz, Moskva 1963.
[3] Jury E. I.: Sampled-Data Control Systems. John Wiley, New York 1958. Zbl 0092.30702
[4] Ragazzini J. R., Franklin G. F.: Sampled-Data Control Systems. McGraw-Hill Book Comp., New York 1959.
[5] Tou J. T.: Digital and Sampled-Data Control Systems. McGraw-Hill Book Comp., New York 1959.
[6] Bláha S.: Syntéza diskrétních regulačních obvodů s použitím modifikovaného kritéria minima kvadratické regulační plochy. Dizertační práce, ČSAV-ÚTIA, Praha 1965.
[7] Peterka V.: Combination of finite settling time and minimum integral of squared error in digital control systems. Second International Congress of IFAC, Basel 1963.
Partner of
EuDML logo