Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Černý: Poznámka k homogénnym experimentom s konečnými automatmi. Mat. fyz. čas. SAV 14 (1964), 208-215. MR 0168429
[2] P. H. Starke: Eine Bemerkung über homogene Experimente. Elektr. Informationverarbeitung und Kyb. 2 (1966) 257-259. Zbl 0166.27003
Partner of
EuDML logo