Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 91E30
References:
[1] Амосов H. M.: Моделирование мышления и психики. Киев 1965. Zbl 1225.00032
[2] Ashby W. Ross: Kybernetika. (Czech Translation) Praha 1961.
[3] Broeckx J. L., Landrieu W.: Electrotechnical Analysis of the Structure of the Tessitura in Beethoven's Symphonies. Publications of the Seminаr of Musicology of Ghent State University, No. 2, I.P.E.M. 1967.
[4] Čistovičová L. A.: Průběžné rozpoznávání řeči člověkem. (Czech Translation) See [28].
[5] Fónagy I.: Karel Sedláček and Antonín Sychra, Hudba a slovo z experimentálního hlediska. (Book-Review). Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 8 (1966), 413.
[6] Frank, Helmar: Théorie informationnelle de la réalisation et perception dans l'art des mimes. Cahiers ďEtudes de Radio-Télévision 24 (1959), 377-387.
[7] Hevner, Kate: Expression in music: a discussion of experimental studies and theories. Psychol. Rev. 42 (1935), 186-204.
[8] Hevner, Kate: Experimental studies of the elements of expression in music. Amer. J. Psychol. 48 (1936), 246-268.
[9] Charvát, Josef: Zur Frage Stress-bedingter somatischer Schäden. Endokrinologie 45 (1963), 1-2, 40-52.
[10] Cherry E. C., Halle M., Jakobson R.: K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu. (Czech Translation) See [28].
[11] Klaus, Georg: Semiotik und Erkenntnistheorie. Berlin 1963.
[12] Knobloch, Ferdinand, Poštolka, Milan, Srnec, Jan: Musical Experience as Interpersonal Process. A Contribution to the Semantics of Music. Psychiatry Journal for the Study of Interpersonal Processes 27 (1964), 259-265.
[13] Kolmogorov A. N.: Automaty a život. In Rovenskij, Ujomov, Ujomovová: Stroj a myšlení. (Czech Translation) Praha 1962. MR 0139329
[14] Mukařovský Jan: Kapitoly z české poetiky. Svoboda, Praha 1948.
[15] Ostwald, Peter F.: Sound Making: The Acoustic Communication of Emotion. American Lec. Communication, Springfield, Illinois 1963.
[16] Palágyi, Melchior: Naturphilosophische Vorlesungen. II. Ausgabe, Leipzig 1924.
[17] Riessauw A. M.: Verbe et Mélodie. Etude sur les rapports entre le matériel phonétique et mélodique dans la composition musicale sur un poème de Verlaine. Publications of the Seminar of Musicology of Ghent State University, No. 2, I.P.E.M. 1967.
[18] Ringbom, Nils-Eric: Über die Deutbarkeit der Tonkunst. Helsinki 1955.
[19] Roth, Josífko, Malý, Trčka: Statistické metody v experimentální medicíně. Praha 1962.
[20] Sedláček, Karel: Základy audiologie. Praha, 1956.
[21] Sedláček, Karel: Informationsinhalt der Sprachaudiometrie. Zeitschrift für Laryngologie-Rhinologie-Otologie und ihre Grenzgebiete 46 (1967), 577-583.
[22] Sedláček K., Sychra A.: Hudba a slovo z experimentálního hlediska. Praha 1962.
[23] Sedláček K., Sychra A.: Die Melodie als Faktor des emotionellen Ausdrucks. Folia phoniatrica 15 (1963), 89-98.
[24] Sedláček K., Sychra A.: Studie poznatelnosti emocionálního výrazu v hudbě u různých skupin obyvatelstva podle zaměstnání. (In press).
[25] Schaff, Adam: Wstęp do semantyki. Warszawa 1960.
[26] Sychra, Antonín: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby. Praha 1959.
[27] Sychra, Antonín: Kapitola z experimentálního výzkumu výrazu v hudbě a řeči. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2 (1962), 49-87.
[28] Teorie informace a jazykověda. Ed. Doc. Lubomír Doležel, ČSAV, Praha 1964.
[29] Trojan, Felix: Der Ausdruck von Stimme und Sprache. (Eine phonetische Lautstylistik.) Wiener Beiträge zur Hals-, Nasen- und Ohrheilkunde, Band 1, (Wien), 1948.
[30] Woodworth, Robert S., Schlosberg, Harold: Experimentálna psychológia. (Slovak Translation) Kap. Emócie I-III, Bratislava 1960.
Partner of
EuDML logo