Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] N. I. Achijezer: Teorie aproximací. NČSAV, Praha 1955 (překlad z ruštiny).
[2] G. Meinardus: Approximation von Funktionen und ihre numerische Behandlung. Springer Verlag, Berlin 1964. MR 0176272 | Zbl 0124.33103
[3] J. Štěpán: Některé problémy identifikace regulovaných soustav. Automatizace (1964), 12.
[4] J. Štěpán: Kritérium dominantnosti kořenů. Kybernetika 2, 3 (1967), 1, 57-68.
[5] J. Štěpán: Aproximace přenosu jednoho typu soustav pomocí dominantních kořenů. Výzk. zpráva ÚTIA ČSAV - č. 104 (1962).
[6] Faddějev D. K, Faddějevová V. N.: Numerické metody lineární algebry. SNTL, Praha 1964.
[7] Nekolný J.: Současná kontrola stability a jakosti regulace. In: Souhrn prací o automatizace 1959. Sk NČSAV, Praha 1961.
Partner of
EuDML logo