Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 68N99, 68U20
References:
[1] E. Kindler: Basic facilities of application of mathematical modelling in life sciences. Acta Univ. Carol, medica. 15 (1969).
[2] V. Dupač J. Hájek: Pravděpodobnost ve vědě a technice. NČSAV, Praha 1962. MR 0153062
[3] S. C. Kleene: Representation of events in neuron networks and finite automata. Automata studies, Princeton 1956. (Russian translation: Avtomaty, Moscow 1956.) MR 0077478
[4] A. T. Bharucha, Reid: Elements of the theory of Markov processes and their applications. New York, Toronto 1960. MR 0112177 | Zbl 0095.32803
[5] Stroje na zpracování informací. (Information processing machines), No. 1, Prague 1953.
[6] J. W. Backus a kol.: Programování v jazyku ALGOL. Praha SNTL 1963.
[7] J. Szcepkowicz: Autokód MOST 1. Kancelářské stroje, Hradec Králové 1966.
[8] Autokód pro samočinný počítač NE 803. Kancelářské stroje, Praha 1963.
[9] O.-J. Dahl K. Nygaard: SIMULA, a language for programming and description of discrete event systems. Introduction and user's manual. 5th edition. Oslo 1967.
[10] V. Černý J. Púr: Příručka programátora samočinného počítače ODRA 1013. Kancelářské stroje, Hradec Králové 1967.
[11] O.-J. Dahl: Discrete event simulation languages. Norsk Regnesentralan, Oslo 1967.
[12] Simulation programming languages. Proceedings of the IFIP working conference on simulation programming languages, Oslo 1967, North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1968.
[13] R. D. Brennan: Continuous system modeling programs state-of-the-art and prospectus for development. In [12], 371-394.
[14] System/360 continuous system modeling program User's Manual. IBM 1967.
[15] E. Kindler: COSMO (Compartmental system modelling), description of a programming system. In [12], 402-424.
[16] E. Kindler: Simulation System COSMO - description of its language and compiler. Kybernetika 5 (1969), 4, 287-312.
[17] E. Kindler: Computer software for modelling of compartmental systems. In: Computers in radiology - proceedings of the international meeting, Brussels 1969. S. Karger, Basel, München, Paris, New York 1970, pp. 444-447.
[18] E. Kindler: Styk lékaře s počítačem. Lékař a technika 1 (1970), 1, 10-11.
[19] E. Kindler: Použití kompartmentových systémů k modelování živých organismů. Biologické listy 35 (1970), 3, 161-166.
[20] E. Kindler: Automatic modelling of compartmental systems. In: Information processing 68. North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1969, pp. 1502-1505.
[21] C. W. Sheppard: Basic principles of tracer method. J. Wiley, New York, London 1962. MR 0130014
[22] A. Rescigno G. Segre: La cinetica dei farmaci e dei traccianti radioattivi. Edit. Univ. Boringheri, Torino 1961.
[23] A. van Wijngaarden B. J. Mailloux J. E. L. Peck C. H. A. Coster: Draft report on the algorithmic language ALGOL 68. Mathematisch centrum, Amsterdam 1968.
[24] J. V. Garwick: Do we need all these languages?. In [12], pp. 143-155.
[25] O.-J. Dahl K. Nygaard: Class and subclass declaration. In [12], pp. 158-171.
[26] O.-J. Dahl, Bjorn Myhrhang K. Nygaard: SIMULA 67 Common base language. Norsk Regnecentralen, Oslo 1968.
[27] O.-J. Dahl K. Nygaard: SIMULA 67 common base definition. Norsk Regnecentralen, Oslo 1967.
[28] E. Kindler: MINICOSMO - universal generator of steady state compartmental system model. Acta Univ. Carol, medica 16 (1970), 3/4, 281-294.
Partner of
EuDML logo