Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Z. Koutský: Zobecněné Fresnelovy integrály. Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, 1950.
[2] Z. Koutský: Přístroj na automatické provádění sekvenčního přejímacího postupu. Spolu s L. Prouzou, realizováno ve VÚST A. S. Popova, 1954, vyšlo ve Slaboproudém obzoru, 1957.
[3] Z. Koutský: Generátor binomické posloupnosti s proměnným parametrem v intervalu <0,1>. Realizováno v ÚRE ČSAV, 1955.
[4] Z. Koutský: Matematický stroj na pravděpodobnostním principu. Realizováno v ÚRE ČSAV, 1958.
[5] Z. Koutský: Einige Eigenschaften der Modulo k addierten Markowschen Ketten. Transactions of the Second Prague Conf., 1960. MR 0125635
[6] Z. Koutský: Impulszähler und ihre Anwendung. Aplikace matematiky, 1962.
[7] Z. Koutský M. Driml: Вопросы получения случайных величин при помощи счотчиков. Журнал вычислительной математики и математической физики, 1962.
[8] Z. Koutský: Ein Beitrag zur Impulszählung. Přednáška v Obrwolfachu a závěrečná zpráva ÚTIA ČSAV.
[9] Z. Koutský: Periodische Verzweigungsfolgen. Transactions of the Third Prague Conf., 1964. MR 0168029
[10] Z. Koutský: Markowsche Kette und Monte-Carlo-Modelle der Produktion. Wissenschaftliche Zeitschrift der Techn. Hochschule Magdeburg, 1964.
[11] Z. Koutský J. Žáček: Beitrag zur Bestimmung der Eigenwerte einer Matrix. Wissenschaftliche Zeitschrift der Techn. Hochschule Magdeburg, 1964.
[12] Z. Koutský A. Perez: Минимальное полное среднее время обслуживания в системах с многотипным обслуживанием. Системы управления и комутации, 1965.
[13] Z. Koutský: O jedné úloze optimálního rozhodování v markovských procesech. Ekonomicko-matematický obzor, 1965.
[14] Z. Koutský: Feststellung des Kontrollintervals und des Stichprobenplanes für die Diagramme gut - schlecht. Kybernetika, 1965.
[15] Z. Koutský: Strategien in der Bedienungstheorie. Sborník konference o matematických metodách v ekonomickém výzkumu, 1966.
[16] Z. Koutský: Beitrag zur Ökonomie der Kontroll-Karten. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 1967.
[17] Z. Koutský: Probability of a service-system's ruin in the case of finite initial capital. Transactions of the Fourth Prague Conf., 1967.
[18] Z. Koutský R. Theodorescu: Über die Anwendung der Monte-Carlo-Methode zur näherungsweisen Bestimmung der Grenzverteilung von Ketten mit vollständigen Bedingungen. Elektronische Informationsverarbsitung, 1967.
[19] Z. Koutský M. Ulrich: The control of semi-Markov processes with unknown parameters by experience. Vědeckovýzkumná zpráva ÚTIA ČSAV, 1969.
[20] Z. Koutský: Einige Probleme markowscher Optimierung in der Bedienungstheorie. Operational Research, 1969.
[21] Z. Koutský: Aplikace řízených Markovových procesů v teorii hromadné obsluhy. Sborník konference o matematických metodách v ekonomii, 1972.
[22] Z. Koutský: Probability of Markov systenťs ruin. Transactions of the Sixth Prague Conf., 1973.
[23] Z. Koutský J. Nikl J. Drtina: Nemocný a lékař v automatizovaném systému řízení polikliniky. Praktický lékař, 1975.
[24] Z. Koutský: Aplikabilita a adekvátnost modelů operačního výzkumu. Sborník konfererice IFORS, Karlovy Vary, 1975.
Partner of
EuDML logo