Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] K. L. Clark, F. G. McCabe: Micro-PROLOG: Programming in Logic. Prentice-Hall, London 1984.
[2] J. Ferjenčík J. Ivánek, J. Švenda: O prázdném expertním systému SAK. In: Expertné systémy, DT ČSVTS Bratislava 1987, pp. 158-167.
[3] P. Hájek: Combining functions for certainty degrees in consulting systems. Internat. J. Man-Machine Studies 22 (1985), 9-76.
[4] P. E. Hart R. O. Duda, M. T. Einaudi: PROSPECTOR -- A computer based consultation system for mineral exploration. Mathem. Geology 10 (1978), 5, 589-610.
[5] J. Ivánek: An expert system recommending suitable mathematical decision method. Computers and Artificial Intelligence 5 (1986), 3, 241-251.
[6] J. Ivánek J. Švenda, J. Ferjenčík: Usuzování v expertních systémech založené na úplné vícehodnotové logice. In: AI' 87 (V. Mařík, ed.), Ústav pro informační systémy v kultuře, Praha 1987, pp. 83-92.
[7] J. Pavelka: On fuzzy logic I, II, III. Z. Math. Logik Grundlag. Math. 25 (1979), pp. 45-52, pp. 119-134, pp. 447-464. MR 0524558
[8] E. H. Shortliffe: Computer-Based Medical Consultations: MYCIN. Elsevier, New York 1976.
Partner of
EuDML logo