Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 91B99
References:
[1] Adam A.: Niektoré problémy ekonomickej kybernetiky. VŠE, Bratislava 1966.
[2] Ashby R. A.: Kybernetika. Orbis, Praha 1961.
[3] Beneš J.: Kybernetické modelování s automatickou organizací. Academia, Praha 1966.
[4] Dratová A.: Filosofie a přírodovědecké poznání. Česká grafická unie, Praha 1939, str. 25 a 39.
[5] Filkorn V.: Úvod do metodológie vied. SAV, Bratislava 1959.
[6] Húska A. M.: Hypotéza „Totálneho trhu" vo svetle systémovej teórie. Sborník č. 2. - Štúdijné materiály a experimentálnych organizačných seminárov, ÚEOS, Bratislava 1967.
[7] Johnson R. A. F. E. Kast E. Rozenweight: The Theory and Management of Systems. McGraw - Hill - Book, New York -Toronto -London 1965.
[8] Klofáč A., Tlustý V.: Soudobá sociologie. NPL, Praha 1967.
[9] Lange O.: Celek a vývoj ve světle kybernetiky. Svoboda, Praha 1966.
[10] Roadley W. E.: The Economics Contribution to Management Planning. CIOS XIII, New York, Paper A 4c.
[11] Stručný filosofický slovník. Svoboda, Praha 1966.
[12] Húska A. M.: Podnik v systémovom poňatí. Podniková organizace 21 (1967), 7.
[13] Mackienzi K. D., Frazier G. D.: Použitie modelu organizačnej štruktúry pre analýzu trhu na základe poznatkov meticového počtu. Interný neautorizovaný překlad z časopisu Management Science II (1966), 8.
[14] Michalov J.: Riadenie funkcií živých organizmov vo svetle kybernetiky. Svet vedy X (1966), 10.
Partner of
EuDML logo