Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Roman Bek: K popisu fyzikálních procesů pomocí klasifikačních tologických a metrických termínů. Teorie a metoda 4 (1972), 3, 87-109.
[2] Roman Bek: Sémantický aspekt popisu reality pomocí přesných množin. Acta Polytechnica 1 (1975), 4, 23-43.
[3] Arthur Fine: Probability and the Interpretation of Quantum Mechanics. The British Journal for the Philosophy of Science 1 (1973), 24, 1-34. MR 0443743
[4] M. R. Gardner: Quantum-Theoretical Realism. Ibid. 1 (1972), 22, 10-25. Zbl 0299.02004
[5] A. X. Левин: Структура квантовой механики и проблема скрытых параметров. Вопросы философии 2 (1972, 37, 75-82. Zbl 1170.01322
[6] Hans Reichenbach: Philosophic Foundations of Quantum Mechanics. University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1946.
[7] E. Scheibe: Popper and Quantum Logic. The British Journal for the Philosophy of Science 4 (1974), 25, 320-335. MR 0672781 | Zbl 0344.02004
Partner of
EuDML logo