Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] J. Anděl: Matematicka statistika (Mathematical Statistics). SNTL, Praha 1978.
[2] L. A. Goodman, W. H. Kruskal: Measures of association for cross classification IV: simplification of asymptotic variances. J. Amer. Statist. Assoc. 67 (1972), 415-421.
[3] C. R. Rao: Lineární metody statistické indukce ajejich aplikace (Linear Statistical Inference and Its Applications). Academia, Praha 1978.
[4] C. R. Rao: Diversity: its measurement, decomposition, apportionment and analysis. Sankhya 44, Series A (1982), 1-22. MR 0753075 | Zbl 0584.62114
[5] C. R. Rao: Gini-Simpson index of diversity: a characterization, generalization and applications. Utilitas Mathematica 21 B (1982), 273 - 282. MR 0683927 | Zbl 0553.62058
[6] C. R. Rao: Analysis of diversity: a unified approach. Statistical Decision Theory and Related Topics III, 2 (1982), 233-250. MR 0705316 | Zbl 0569.62061
[7] C. R. Rao: Diversity and dissimilarity coefficients: a unified approach. Theoretical Population Biology 21 (1982), 24-43. MR 0662520 | Zbl 0516.92021
[8] H. Ruben: Probability content of regions under spherical normal distributions, IV: the distribution of homogeneous and nonhomogeneous quadratic functions of normal variables. Ann. Math. Statist. 33 (1962), 542-570. MR 0137189
[9] J. Řehák: Základní deskriptivní míry pro rozložení ordinálních dat (Basic descriptive measures for the distribution of ordinal data). Sociologický časopis 12 (1976), 4, 416-431.
[10] J. Řehák, I. Loučková: Klasické mnohorozměrné škálování (Aplikace metody DISTAN) (Classical multidimensional scaling (application of the DISTAN method)). Sociologický časopis 19 (1983), 535-554.
[11] J. Řehák, I. Loučková: Komparace podmíněných distribucí kontingenční tabulky klasickým mnohorozměrným škálováním (Comparison of conditional distributions in a contingency table by classical multidimensional scaling). In: Robust 84 (J. Antoch, J. Jurečková, eds.), JČMF, Praha 1984, 100-104.
[12] J. Řehák, B. Řeháková: Basic characteristics for finite-valued variables and a distance analysis of their distributions. 9th World Congress of Sociology, Uppsala 1978.
[13] J. Řehák, B. Řeháková: Distanční přístup k analýze kategorizovaných dat a jeho aplikace na problém shody (Distance approach to analysis of categorical data and its application to the problém of goodness-of-fit). In: Robust 82 (J. Antoch, J. Jurečková, eds.), JČMF, Praha 1982, 76-80.
[14] J. Řehák, B. Řeháková: Parciální asociační koeficienty v kontingenčních tabulkách (Partial association coefficients in contingency tables). In: Robust 84 (J. Antoch, J. Jurečková, eds.), JČMF, Praha 1984, 105-108.
[15] J. Řehák, B. Řeháková: Classifications with relations: a model for the description of distributions and their distances. Kybernetika 22 (1986), 2, 158-175. MR 0849687
[16] J. Řehák, B. Řeháková: Vícenásobná a parciální asociace v kontingenčních tabulkách (Multiple and partial association in contingency tables). Sociologický časopis 22 (1986), 374-394.
[17] B. Řeháková: Koeficienty parciální asociace pro obecný typ kategorizované proměnné (Partial Association Coefficients for General Type of Categorical Variable). Unpublished Ph. D. Thesis 1982.
[18] B. Řeháková: Model a metoda pro analýzu kategorizovaných dat s relacemi (A Model and Method for the Analysis of Categorical Data with Relations). Ph. D. Dissertation. Depart- ment of Probability and Mathematical Statistics, Charles University, Praha 1985.
[19] B. Řeháková: Asymptotické testy hypotéz pro rozdělení D-proměnné (Asymptotic tests of hypotheses for distributions of D-variable). In: Robust 86 (J. Antoch, J. Jurečková, eds.), JČMF, Praha 1986, 121-124.
[20] J. Sheil, I. CMuircheartaigh: The distribution of non-negative quadratic forms in normál variables. Applied Statistics 26 (1977), 92-98.
Partner of
EuDML logo