Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 78A99, 94C99
References:
[1] R. Gawroński J. Kulikowski: Model niejrona kak nowyj bioniczeskij element w sistiemach uprawlenija. In: Poszukiwanie nowych zasad fizycznych do budowy elementów automatyki. Zbiór referatów 1-5. XII. 1964 r. Instytut Automatyki PAN.
[2] M. Decowski Z. Decowska R. Gawroński: Tranzystorowy model neuronu. Presented at Third Automation Conference held at Gliwice, June 22nd - 24th, 1964.
[3] W. K. Taylor: Computer and the nervous system. Models and Analogues in Biology. University Press, Cambridge 1960, pp. 152-168.
[4] L. D. Harmon: Problems in Neural Modeling. In: Neural Theory and Modeling, Proceedings of the 1962 Ojai Symposium, Stanford, Calif, 1964, Stanford University Press.
[5] I. C. Eccles: The Physiology of Nerve Cells. Hopkins, Baltimore 1957.
Partner of
EuDML logo