Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 93C15
References:
[1] Gardner M. F., Barnes J. L.: Transient in Linear Systems. John Wiley & Sons, Inc., New York, Chapman & Hall, Limited, London, 1942. MR 0007508
[2] Емельяанов Ц. В., Федотова А. И.: Создание астатизма в следящищ системах с пепеменной структупой. Автоматика и телемеханика XIII, (1962) No 10, 1298 - 1312. Zbl 1005.68507
[3] Šindelář J.: Regulační obvod s nespojitě proměnným tlumením. Automatizace 6 (1963), 5, 111-115.
[4] Šindelář J.: Regulační obvod s nespojitě proměnným zesílením. Automatizace 7 (1964), 11, 288-291.
[5] Šindelář J.: Regulační obvody s nespojitě proměnnou strukturou. Kandidátská disertační práce. Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha 1964.
Partner of
EuDML logo