Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jeden typ jednoparametrových nelineárnych číslicových regulačných obvodov (Slovak)
Title: A certain type of one-parametric nonlinear direct digital control system (English)
Author: Hrivňák, Juraj
Language: Slovak
Journal: Kybernetika
ISSN: 0023-5954
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1970
Pages: (351)-362
Summary lang: English
.
Category: math
.
MSC: 93B52
MSC: 93C10
MSC: 93C55
MSC: 93D99
idZBL: Zbl 0206.45101
idMR: MR0292560
.
Date available: 2009-09-24T16:12:44Z
Last updated: 2012-06-04
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/125752
.
Reference: [1] P. Vidal: Systèmes échantillonnés non linéaires.Dunod, Paris 1967. Zbl 0154.10104, MR 0242336
Reference: [2] Я. З. Цыпкин: Основы теории нелинейных импульсных систем.Доклад представленный на Второй Международный конгресс ИФАК. ИФАК, Национальный комитет Советского Союза по автоматическому управлению, Москва 1963. Zbl 1145.93303
Reference: [3] R. 3. Цыпкин: Частотные критерии абсолютной устойчивости нелинейных импульсных систем.Автоматика и телемеханика 25 (1964), 3, 281-301. Zbl 1117.65300
Reference: [4] S. Kubík Z. Kotek M. Šalamon: Teorie regulace I.SNTL, Praha 1969.
Reference: [5] S. Kubík Z. Kotek M. Šalamon: Teorie regulace II.SNTL, Praha 1969.
Reference: [6] M. Šalamon: Teória riadenia III.SVTL, Bratislava 1965.
Reference: [7] J. Hrivňák: O voľbe najvhodnejšieho výpočtového algoritmu krokových gradientových metód statickej optimalizácie.Kandidátská dizertačná práca. EF SVŠT, Bratislava 1967.
Reference: [8] J. Hrivňák: Teória riadenia (Statická optimalizácia - príklady).Edičné stredisko SVŠT, Bratislava 1969.
Reference: [9] V. Fabian: Přehled deterministických a stochastických aproximačních metod pro minimalizaci funkcí.Kybernetika 1 (1965), 6, 499-523. MR 0187933
Reference: [10] B. P. Děmidovič I. A. Maron: Základy numerické matematiky.SNTL, Praha 1966.
.

Files

Files Size Format View
Kybernetika_06-1970-5_3.pdf 1.251Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo