Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Metódy identifikácie sústav s použitím dynamických modelov. Správa Z - 30. Ústav technickej kybernetiky SAV, Bratislava 1968.
[2] J. Nagumo A. Noda: Learning Method for System Identification. IEEE Trans. on Aut. Control AC - 12 (1967), 3, 282-287.
Partner of
EuDML logo