Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. Тaylor, Smith, Gooter: Journal of Research of the National Bureau of Standards, April 1949, 387-395.
2. Suzuki: Sborník I. medzinárodného polarografického sjazdu, I, 1951, 406-424. Zbl 0044.01602
3. Ilkovič: Collection of Czechoslovak Chem. Communic. 6, 1934, 498.
Partner of
EuDML logo