Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Steinitz E., Rademacher H.: Vorlesungen über die Theorie der Polyeder. Berlin 1934. Zbl 0009.36503
[2] Kotzig A.: Príspevok k teorii eulerovských polyédrov. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 5 (1955), 101- 113. MR 0074837
[3] Jucovič E.: Самоспряженные К-полиэдры. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 12 (1962), 1-22.
Partner of
EuDML logo