Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Eliáš J.: O operátorovej metóde riešenia diferenčných rovníc. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 8 (1958), 203-227. MR 0105573
[2] Eliáš J.: Niektoré vlastnosti telesa operátorov. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 11 (1961) 4, 288-294.
Partner of
EuDML logo