Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kotzig A.: Pravdepodobnosti v postupnosti opakovaných skoro nezávislých pokusov. Matematicko-fyzikálny časopis SAV IX (1959), 191-210.
Partner of
EuDML logo