Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Gnedenko B. V.: Kurs teorii verojatnostej. Moskva 1954.
[2] Guldberg S.: Sui momenti della legge di distribuzione del Pólya. Roma 1936.
[3] Romanovsky V.: Sui momenti della distribuzione ipergeometrica. Roma 1935. Zbl 0012.02902
[4] Pólya O.: Sur quelques points de la théorie des probabilités. Paris 1931.
[5] Seitz J.: Poznámka ke zobecněnému Pólyovu urnovému schematu. Praha 1949.
[6] Kotzig A.: Použitie zobecnenej Pólyovej schémy pre výskům chýb v psychologii. Statisticky obzor XXVIII, seš. 2, 135-144.
[7] Dynkin E. B.: Klassy ekvivalentnych slučajnych veličin. Uspechi matematičeskij nauk, tom VII, vyp. 2, 1953, 125-130. MR 0055601
Partner of
EuDML logo