Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] O. Borůvka: Úvod do theorie grup. Praha 1952. MR 0055987
[2] Л. С. Потрягин: Непрерывные группы. Москва 1954. Zbl 0995.90535
[3] R. Šulka: Topologické grupoidy. Matematicko-fyzikálny časopis V (1955), 10-21. MR 0069189
[4] R. Šulka: Poznámka o izomorfizme topologických faktoroidov. Matematicko- fyzikalny časopis VI (1956), 137-142. MR 0095903
[5] R. Šulka: O izomorfizme topologických grupoidov. Matematicko-fyzikálny časopis VII (1957), 143-157. MR 0098794
Partner of
EuDML logo