Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Sedláček J.: Několik poznámek k problému W. Mnicha. Matematicko-fyzikálny časopis SAV 13 (1963), 97-102. MR 0157930
[2] Haase H.: Лекции по теории чисел. (překlad z němčiny), MocKBa 1953. Zbl 0051.42505
[3] Mordell L. J.: The number of solutions of some congruences in two variables. Math. Z. 37 (1933), 193-209. MR 1545390 | Zbl 0007.00501
[4] Mordell L. J.: Note on the linear symetric congruence in n variables. Canad. J. Math. 5 (1953), 433-438. MR 0057274
Partner of
EuDML logo