Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] KOMARA I.: Projektívny priestor Lagrange-Sylvestrových polynómov. In: Sborník prací VŠD a VÚD, č. 44, 1971.
[2] KOMARA I.: Aplikácie projektívneho priestoru Lagrange-Sylvestrových polynómov. In: Sborník prací VŠD a VÚD, č. 44, 1971.
Partner of
EuDML logo