Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kovac J.: Nulový komplex všeobecného okamžitého pohybu telesa. Sborník vedeckých prác Strojníckej fakulty SVŠT, Bratislava 1962, 69-83.
[2] Müller H. R.: Zur Bewegungsgeometrie in Räumen höherer Dimension. Monatsh. Math. 70 (1966), 47-57. MR 0190853
Partner of
EuDML logo