Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Koциг A.: O paзлoжeнuяx noлнoгo гpaфa нa 4k-yгoлънuкu. Mat.-fyz. časop. 15 (1965), 229-233. MR 0195760
[2] Rosa A.: O cyklických rozkladoch kompletného grafu na nepárnouholníky. Časop. pěstov. mat. 91 (1966), 53-63. MR 0193028
Partner of
EuDML logo