Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Rosa A.: О разложениях полного графа на 4к-угольники. Mat.-fyz. časop. 15 1963, 229-233.
[2] Rosa A.: O cyklických rozkladech kompletního grafu na nepárnouholníky. Časop. pěstov. mat. 91 (1961), 53-63. MR 0193028
Partner of
EuDML logo