Previous |  Up |  Next

Article

References:
1. Kilčevskij N. A.: Základy tenzorového počtu a jeho použitie v mechanike. Moskva 1954, Praha 1956.
2. Kočin N. E.: Vektornoje isčislenie i načala tenzornogo isčislenia. Akad. Nauk SSSR, Moskva 1951. MR 0047102
3. Raševskij P. K.: Rimanova geometrija i tenzornyj analýz. Moskvu 1953.
4. Ilkovič D.: Vektorový počet. JČMF, Praha 1950.
Partner of
EuDML logo