Previous |  Up |  Next

Article

Title: Fysikální vlastnosti radioaktivních isotopů používaných v technické praxi (Czech)
Author: Petržílka, Václav
Language: Czech
Journal: Matematicko-fyzikálny časopis
ISSN:
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1957
Pages: 25-45
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-09-25T07:10:26Z
Last updated: 2012-07-31
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/127023
.
Reference: 1. Nazarov S.: Emploi des isotopes radioactifs pour la recherche des défauts dans les soudures et les piéces métalliques eoulées.Conférence internationale des ,,Methodes non destruetives", Bruxelles 23. 28. 5. 1955.
Reference: 2. Seaborg G. T., Perlman L.: Tabliea izotopov.Izdat. innostr. lit., Moskva 1951.
Reference: 3. Dželepov B. S., Petrovič S.: Tabliea atomnych jader.Gos. Izdat. techn. teor. lit., Moskva 1950.
Reference: 4. Landolt, Bernstein: Tabellen der Atomkerne I.6. díl, 6. vyd., Verlag Kultur und Fortschritt 1, Berlín 1951. Physikalische Tabellen, Springer-Verlag, Berlín 1952.
Reference: 5. Nesmějanov An. N., Lapiekij A. V., Ruděnko N. P.: Polučenije radioaktivnych izotopov.Goschimizdat, Moskva 1954.
Reference: 6. Špolskij E. V.: Atomová fysika.Státní naklad, techn. literatury, I. díl, Praha 1952, II. díl. Praha 1954.
Reference: 7. Grošev L. V., Šapiro I. S.: Spektroskopia atomnych jaděr.Gos. Izdat. techn. teor. lit., Moskva 1952.
Reference: 8. Müller E. A. W.: Anwendung künstlich radioaktiver Isotope zur zerstőrungsfreien Materialprüfung.Werkstatt und Betrieb 86, 1953. 301.
Reference: 9. Varder R. W.: .Phil. Mag. 29, 1915. 729.
Reference: 10. Schonland B. F.: .Proc. Roy. Soc. London 104, 1923, 235; 108, 1925, 187.
Reference: 11. Bauschitz A. J.: .J. de Phys. et Radium 7. 1936, 37; 10 1939, 120.
Reference: 12. Feather N.: .Phys. Rev. 35, 1930, 559.
Reference: 13. Flammersfeld: .Z. f. Naturforsch., 2a. 1947, 21. 370.
Reference: 14. : Atlas effektivnych nejtronnych sečenij elementov.Izdat. AN SSSR, Moskva 1955.
Reference: 15. Spiein V. L., Kodočigov P. N., Golutvina M. M., Kyzina A. F., Sokolova Z. A.: Metody raboty s primenenijem radioaktivnych indikatorov.Izdat. AN SSSR, Moskva 1955.
Reference: 16. Rozkoš M.: .Acta radiologica et eaneorologica Bohemoslovenica S. 1954. 241.
Reference: 17. Burtt B. P.: .Nucleonics 5. 1949, č. 2. 28.
Reference: 18. Lerch P.: .Helvetica Physica Acta 26. 1953, 663.
Reference: 19. Běhounek F.: .Čs. řas. fys. 4, 1954, 449.
Reference: 20. Baranov V. I.: .Radiometrija, Izdat. AN SSSR, Moskva 1955.
Reference: 21. Petržílka V.: .Hutnické listy 7, 1952, 285.
Reference: 22. Chvorinov N., Jeníček L., Petržilka V.: .Hutnické listy 7., 1952, 298.
Reference: 23. Toman K., Petržilka V.: .Čs. čas. fys. 3. 1953, 399; 4, 1954, 446.
Reference: 24. Rozkoš M., Petržilka V.: .Čs. čas. fys. 6, 1956, 287.
Reference: 25. Siborg G., Perlman L., Cholender D. Ž.: Tablica Izotopov.Izdat. innostr. lit., Moskva 1950.
Reference: 26. : Primeněnije metoda mečenych atomov v fizike i technike.Sborník statěj, Izdat. innostr. lit., Moskva 1955.
Reference: 27. Rajskij S. M., Smirnov V. F.: Fizičeskije osnovy metoda radioaktivnych indikatorov.Gostechizdat, Moskva 1956.
Reference: 28. Gustev N. G.: Spravočnik po radioaktivnym izlučenijam i zaščite.MEDGIZ, Moskva 1956.
.

Files

Files Size Format View
MathSlov_07-1957-1_4.pdf 3.539Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo