Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] GERA M.: Über einige Eigenschaften der Lösungen der Gleichung x'" + a(t)x" + b(t)x' + c(t)x = 0, c(t) ≥ 0. Mat. Čas., 24, 1974, 357-370. MR 0385233
[2] LAZER A. C.: The behavior of solutions of the differential equation y" + p(x)y' + q(x)y = 0. Pac. J. Math., 17, 1966, 435-466. MR 0193332
[3] HANAN M.: Oscillation criteria for third-order linear differential equations. Pac. J. Math., 11, 1961, 919-944. MR 0145160 | Zbl 0104.30901
[4] САНСОНЕ, Дж.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. T. 1. Mocквa 1953 (nepeвод с итальянскoro). Zbl 1151.94459
[5] GREGUŠ M.: Über die lineare homogene Differentialgleichung dritter Ordnung. Wiss. Z. Univ. Halle, Math.-Nat., XII/3, 1963, 265-268. MR 0170075 | Zbl 0118.30501
[6] GREGUŠ M.: O oscilatoričnosti riešení diferenciálnej rovnice tretieho rádu. In: Sborník družby pěti bratrských universit Kyjev, Krakov, Debrecín, Bratislava, Brno 1966, 146-150. MR 0212251
[7] RÁB M.: Oscilační vlastnosti integrálů diferenciální rovnice 3. řádu. Práce Brněnské základny Českoslov. akad. věd XXVII, 1955, 349-360. MR 0080821
[8] ZLÁMAL M.: Asymptotic properties of the solutions of the third order linear differential equations. Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, 1951/6, č. 329, 159-167. MR 0057412
[9] DOLAN J. M.: On the relationship between the oscillatory behavior of a linear third-order differential equation and its adjoint. J. diff. Eqs., 7, 1970, 367-388. MR 0255908 | Zbl 0191.10001
[10] XAPTMAH Ф.: Обыкновенные дифференциальные уравнения. Mocквa 1970 (nepeвод с английскoro).
[11] RÁB M.: Kriterien für die Oszillation der Lösungen der Differentialgleichung [p(x)y'Y]' + q(x)y = 0. Časop. pěstov. mat., 84, 1959, 335-370.
Partner of
EuDML logo