Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Borůvka O.: Lineare Differentialtransformationen 2. Ordnung, Berlin 1967.
[2] Borůvka O.: Úvod do theorie grup. Praha 1952. MR 0055987
[3] Krbiľa J.: Vlastnosti fáz neoscilatorických rovnic y" = q(t)y definovaných pomocou hyperbolických polárných súradnic. Sborník prací VŠD a VÚD 19 (1969), 5-11.
[4] Krbiľa J.: Existencia a neohraničenosť prvej hyperbolickej fázy neoscilatorickej diferenciálnej rovnice. Sborník prací VŠD a VÚD. 25 (1969), 5-13.
[5] Krbiľa J.: Existencia hlavných hyperbolických fáz diferenciálnej rovnice y" = q(t)y. Sborník prací VŠD a VÚD. (V tlači).
Partner of
EuDML logo